Facebook Group: 223818501789
JESKYNĚ LIŠČÍ DÍRA (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Tisk
Jeskyně Liščí díra - Všeobecné
Sobota, 20 Únor 2010 17:29

JESO K322 27 10 J00004

Jeskyně je od roku 2002 propojena s jeskyní Na Turoldu. Délka je cca 1150 m a denivelace 37 m. Je zlomkem jeskynního systému krasových a pseudokrasových prostor bývalého lomu. Vstupní partie tvoří nízké síně s výrazným klenutým stropem. Jeskyně je celkem náročná na průzkum díky nízkými stropy a lokálním nahromaděním ostrohranné sutě na skalním dně. Místy kupovité útvary amorfních sintrů s typickou „turoldskou“ jehličkovou výzdobou a masivními keříčkovitými útvary. Nové části jsou převážně puklinové ve směrech SV-JZ a tvoří je mohutný zával odsedlých stropních lavic, s minimálními příznaky krasovění. Na puklinách a kliváži vznikla 4 patra a drobné krystaly aragonitu lze nalézt v Aragonitové propástce. Nejkrásnější prostorou je Dóm fantazie s nádhernou scénerií krápníkových lesíků, záclon a sintrových hrázek. Jsou i zde doklady opadu sintrů. Místy je patrný dosud aktivní skap prosakujících vod.

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Květen 2013 21:06
 

Přihlášení